Organizace školního roku 2017/2018

1. Žáci

Počet žáků k 1.9. 2017 : 118, 1. stupeň: 66, 2. stupeň: 52
Počet tříd: 1. stupeň - 4 třídy

(I. třída - 1. ročník = 15 žáků,

II. třída - 2. ročník = 15 žáků,

III. třída - 3. ročník = 12 žáků,
IV. třída - 4. a 5. ročník = 24 žáků)

2. stupeň - 4 třídy

(6. ročník = 17 žáků,

7. ročník = 8 žáků,
8. ročník = 13 žáků,
9. ročník = 14 žáků,

Počet oddělení školní družiny: 2
Průměr žáků na třídu: 1. stupeň = 16,5; 2. stupeň = 13

2. Termíny prázdnin
 
Státní svátek - Den české státnosti:28.9. 2017
Státní svátek - Den vzniku samostatnosti Československé republiky:28.10. 2017
Podzimní prázdniny:26.10. - 27.10. 2017
Státní svátek - Den boje za svobodu a
demokracii:
17.11. 2017
Vánoční prázdniny:23.12. 2017 - 2.1. 2018 (vyučování začne 3.1. 2018)
Pololetní vysvědčení:31.1. 2018
Pololetní prázdniny:2.2. 2018
Jarní prázdniny:26.2. - 2.3. 2018
Velikonoční prázdniny:29.3. - 30.3. 2018
Ředitelské volno:30.4. 2018
Ředitelské volno:7.5. 2018
Závěrečné vysvědčení:29.6. 2018
Hlavní prázdniny:2.7. - 31. 8. 2018
Školní rok 2018/2019 - zahájení:3.9. 2018

3. Další akce školy

1. Schůze pedagogických pracovníků (dle potřeby vedení školy)
2. Setkání vedení školy a žák.samosprávy (4x ročně, Mgr. Jana Křížová)
3. Den jazyků (27.9. 2017)
4. Branný den (29.9. 2017)
5. Den otevřených dveří (listopad 2017)
6. Rozsvěcování vánočního stromu (3.12. 2017 v 15.30 hod.)
7. Projekt "Filmový den" (prosinec 2017)
8. Projekt "Pohádkový den" (14.2. 2018)
9. Dětský karneval ( únor - březen 2018)
10. Projekt "Den učitelů" (28.3. 2018)
11. Projekt "Zelený den" (Velikonoce)
12. Plavecký výcvik pro 2. - 4. ročník a MŠ (16.2. - 27.4. 2018)
13. Zápis do 1.ročníku (6.4. 2018 od 12,00 do 16,00 hodin)
14. Den Země (9.4. - 13.4. 2018)
15. Zápis do MŠ (9.5. - 15.5. 2018)
16. Exkurze Praha (květen 2018)
17. Den dětí (1.6. 2018)
18. Projekt "Život zvířat" (listopad 2017)
19. Atletická olympiáda (22.6. 2018) 20. Pasování (26.6. 2018)


Škola pomáhá - charitativní dobrovolné akce

Naše škola se pravidelně dvakrát během roku zapojuje do dobročinných akcí, které mají za cíl pomoci ostatním. Chceme tak dětem dát možnost zapojit se do charitativní činnosti a ukázat, že jsou lidé, kteří naši pomoc potřebují. Díky dlouholetému pořádání těchto sbírek na naší škole máme s organizátory dobré zkušenosti. Sbírky jsou dobrovolné.

Copyright © 2009