Organizace školního roku 2019/2020

1. Žáci

Počet žáků k 1.9. 2019 : 119, 1. stupeň: 75

2. stupeň: 44

Počet tříd: 1. stupeň - 5 tříd

(I. třída - 1. ročník = 17 žáků,

II. třída - 2. ročník = 13 žáků,

III. třída - 3. ročník = 15 žáků,
IV. třída - 4. ročník = 14 žáků

V. třída - 5. ročník = 16 žáků)

2. stupeň - 4 třídy

(6. ročník = 16 žáků,

7. ročník = 6 žáků,
8. ročník = 15 žáků,
9. ročník = 7 žáků)

Počet oddělení školní družiny: 2
Průměr žáků na třídu: 1. stupeň = 15; 2. stupeň = 11

2. Termíny prázdnin
 
Podzimní prázdniny:29.10. - 30.10. 2019
Vánoční prázdniny:23.12. 2019 - 3.1. 2020
Pololetní vysvědčení:30.1. 2020
Pololetní prázdniny:31.1. 2020
Jarní prázdniny:9.3. - 15.3. 2020
Velikonoční prázdniny:9.4. - 10.4. 2020
Závěrečné vysvědčení:30.6. 2020
Hlavní prázdniny:1.7. - 31. 8. 2020
Školní rok 2020/2021 - zahájení:1.9. 2020

3. Další akce školy

1. Schůze pedagogických pracovníků (dle potřeby vedení školy)
2. Setkání vedení školy a žák.samosprávy (1/čtvrtletí - Mgr. Ladislav Prudík,

Mgr. Pavla Schmidtová)

3. Branný den (20.9. 2019)
4. Den jazyků (25.9. 2019)
5. Bruslení (listopad 2019)
6. Projektový den "Moje oblíbená kniha" (11. - 15.11. 2019)
7. Den otevřených dveří + třídní schůzky (20.11. 2019, 13,00 - 17,00 hod.)
8. Rozsvěcování vánočního stromu (1.12. 2019 v 15.30 hod.)
9. Koledy v kostele sv. Petra a Pavla (18.12. 2019 v 16.hod.)
10. Projektový den "Vánoční tradice" (20.12. 2019)
11. Dětský karneval (únor - březen 2020)
12. Projektový den "Den učitelů" (27.3. 2020)
13. Projektový den "Velikonoční tradice" (7.4. 2020)
14. Plavecký výcvik pro 2. - 4. ročník a MŠ (23.4. - 18.6. 2020)
15. Zápis do 1.ročníku (3.4. 2020 od 12,00 do 16,00 hodin)
16. Den Země (6.4. - 17.4. 2020)
17. Zápis do MŠ (4.5 - 15.5. 2020)
18. Exkurze Praha (květen 2020)
19. Den dětí (1.6. 2020)
20. Olympiáda pro děti I. stupně (12.6. 2020)


Škola pomáhá - charitativní dobrovolné akce

Naše škola se pravidelně dvakrát během roku zapojuje do dobročinných akcí, které mají za cíl pomoci ostatním. Chceme tak dětem dát možnost zapojit se do charitativní činnosti a ukázat, že jsou lidé, kteří naši pomoc potřebují. Díky dlouholetému pořádání těchto sbírek na naší škole máme s organizátory dobré zkušenosti. Sbírky jsou dobrovolné.

Copyright © 2009