Organizace školního roku 2018/2019

1. Žáci

Počet žáků k 1.9. 2017 : 118, 1. stupeň: 66, 2. stupeň: 52
Počet tříd: 1. stupeň - 5 tříd

(I. třída - 1. ročník = 12 žáků,

II. třída - 2. ročník = 15 žáků,

III. třída - 3. ročník = 16 žáků,
IV. třída - 4. ročník = 16 žáků

V. třída - 5. ročník = 17 žáků)

2. stupeň - 4 třídy

(6. ročník = 6 žáků,

7. ročník = 17 žáků,
8. ročník = 7 žáků,
9. ročník = 14 žáků)

Počet oddělení školní družiny: 2
Průměr žáků na třídu: 1. stupeň = 15,2; 2. stupeň = 11

2. Termíny prázdnin
 
Státní svátek - Den české státnosti:28.9. 2018
Státní svátek - Den vzniku samostatnosti
Československé republiky:
28.10. 2018
Podzimní prázdniny:29.10. - 30.10. 2018
Státní svátek - Den boje za svobodu a
demokracii:
17.11. 2018
Vánoční prázdniny:22.12. 2018 - 2.1. 2019
Ředitelské volno:3.1. - 4.1. 2019
Pololetní vysvědčení:31.1. 2019
Pololetní prázdniny:1.2. 2019
Jarní prázdniny:4.3. - 10.3. 2019
Velikonoční prázdniny:18.4. - 19.4. 2019
Závěrečné vysvědčení:28.6. 2019
Hlavní prázdniny:29.6. - 1. 9. 2019
Školní rok 2019/2020 - zahájení:2.9. 2019

3. Další akce školy

1. Schůze pedagogických pracovníků (dle potřeby vedení školy)
2. Setkání vedení školy a žák.samosprávy (1/čtvrtletí - Mgr. Irena Martincová,

Mgr. Marie Lázničková)

3. Branný den (21.9. 2018)
4. Den jazyků (26.9. 2018)
5. Akademie školy ke 100. výročí vzniku republiky.

Akce bude spojena s "Dnem otevřených dveří". (18.11. 2018)

6. Rozsvěcování vánočního stromu (2.12. 2018 v 15.30 hod.)
7. Koledy v kostele sv. Petra a Pavla (19.12. 2018)
8. Projektový den "Vánoční tradice" (21.12. 2018)
9. Lyžařský kurz ( 14.1. - 18.1. 2019)
10. Dětský karneval (únor - březen 2019)
11. Projektový den "Den učitelů" (28.3. 2019)
12. Plavecký výcvik pro 2. - 4. ročník a MŠ (25.4. - 27.6. 2019)
13. Zápis do 1.ročníku (5.4. 2019 od 12,00 do 16,00 hodin)
14. Den Země (8.4. - 23.4. 2019)
15. Zápis do MŠ (květen 2019)
16. Den dětí (31.5. 2019)


Škola pomáhá - charitativní dobrovolné akce

Naše škola se pravidelně dvakrát během roku zapojuje do dobročinných akcí, které mají za cíl pomoci ostatním. Chceme tak dětem dát možnost zapojit se do charitativní činnosti a ukázat, že jsou lidé, kteří naši pomoc potřebují. Díky dlouholetému pořádání těchto sbírek na naší škole máme s organizátory dobré zkušenosti. Sbírky jsou dobrovolné.

Copyright © 2009