Rozpočet školy

Provozní náklady na školu od roku 2013 jsou 850.00,-Kč/rok. Dalším příjmem jsou finanční prostředky ze Šablon II. z EU, které v naší škole zajišťuje Mg. Helena Pechová, činí 1.192.822,-Kč. Jsou určeny na zřízení funkce asistenta pedagoga, na školení a modernizaci ICT.

Distanční výuka

Zadávání učiva probíhá v této části webu.

DOPIS ŘEDITELKY ŠKOLY

Dopis si můžete stáhnout zde.

Rozvrh online hodin a konzultací pro 2. stupeň

Ke stažení zde.

Provoz MŠ o prázdninách

Více informací zde.

Informativní schůzka pro budoucí prvňáčky

Informace o schůzce si můžete stáhnout zde.

Otevření 2. stupně ZŠ

Pro bližší informace klikněte zde:
Informace k otevření 2. stupně
Čestné prohlášení

Otevření MŠ a 1. stupně ZŠ

Od 25. 5. 2020 bude MŠ a 1. stupeň ZŠ znovu otevřená. O přitomnosti žáků rozhodnou jejich zákonní zástupci. Přítomné děti se musí řídit konkrétními směrnicemi. Provoz MŠ bude v obvyklou dobu.
Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty:
Školní směrnice pro MŠ
Školní směrnice pro ZŠ
Čestné prohlášení
Rozvrh hodin, čas obědu a místo srazu žáků

Obědy

Obědy pro žáky 1. stupně je možné přihlásit ve dnech 21. a 22. 5. 2020.

Otevření školy pro žáky 9. ročníku

Od 11.5. je žákům 9. ročníku umožněna přítomnost ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Výuka bude probíhat pravidelně ve středu od 7.00 do 10.45 hodin v třídě 8. ročníku. Na svého vyučujícího vyčkají před budovou školy. Žáci se musí řídit směrnicemi pro pohyb ve škole v době pandemie. Dále musí mít potvrzené čestné prohlášení, které je součástí směrnice.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí si můžete stáhnout zde.

Hodnocení žáků

Zveřejňujeme směrnice k hodnocení žáků. Pro stažení klikněte zde.

Zápis dětí do MŠ

Informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2020/2021 naleznete zde. Dále přikládáme ke stažení žádost a čestné prohlášení k očkování.

Přijimací řízení na střední školy

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy jsou zde k nahlédnutí. Dále zde přikládáme schéma termínu přijímacích zkoušek.

Copyright © 2009