Seznam sešitů a pomůcek na školní rok 2020/2021

Seznam pomůcek si můžete stáhnout zde.

Rozpočet školy

Provozní náklady na školu od roku 2013 jsou 850.00,-Kč/rok. Dalším příjmem jsou finanční prostředky ze Šablon II. z EU, které v naší škole zajišťuje Mg. Helena Pechová, činí 1.192.822,-Kč. Jsou určeny na zřízení funkce asistenta pedagoga, na školení a modernizaci ICT.

DOPIS ŘEDITELKY ŠKOLY

Dopis si můžete stáhnout zde.

Copyright © 2009