Mateřská škola


Základní info  |  Kontakt  |  Zaměstnanci  |  Dokumenty školy  |  Novinky ze školky
ZápisInformace o škole a jednotlivých třídách

Ve školním roce 2019/2020 je v MŠ zapsáno 40 dětí ve věku od 2,5 do 7 let, jsou rozděleny do tříd Sluníčka a Berušky. Berušky jsou třída smíšená, máme zde děti od 2,5 do pěti let. Sluníčka je třída převážně nejstarších předškoláků chystajících se k zápisu do ZŠ, těchto dětí je 13, doplňují je 4 děti podzimní. Na odpoledne fungují obě třídy, v 15.00 hodin se třídy spojují do třídy Berušek.

V tomto školním roce pokračujeme v práci s dětmi podle ŠVP (školní vzdělávací program) - „Jaro, léto, podzim, zima – s knihou je nám vždycky prima…“, v kterém se zaměřujeme na čtenářskou gramotnost, snažíme se u dětí posilovat zájem o knihy a čtené příběhy. Doufáme, že budeme společně obohaceni o moudro z knih a o příjemně prožité chvíle nad knihou. Rádi bychom zapojili rodiče, babičky, dědečky, učitele a kamarády ze základní školy, kteří nás občas mohou navštívit a seznámit nás s nějakou zajímavou knihou a přečíst nám z ní krátký úryvek.


Mateřská škola v letošním roce nabízí 1 x měsíčně Miniškolku pro rodiče a děti, které se chystají k zápisu do MŠ. Od měsíce dubna do června budou jezdit nejstarší předškoláci na předplavecký výcvik do Třebíče.

V loňském školním roce jsme pořídili další didaktické pomůcky jako například Multifunkční deskový soubor „Všeználek“ doplněný o 16témat vhodných k řízené činnosti v ŠVP PV, soubory posloupných karet se vzdělávacími tématy – Vzájemné respektování, Nebezpečné situace, Dopravní výchova, dále kuličkové mozaiky a hry pro rozvoj jemné a hrubé motoriky. Na školní zahrádku jsme koupili pro mladší děti odrážedla, na pískoviště různé drapáky a vrtáky, bábovky a mlýnky. Do obou tříd byly nakoupeny šanony na ukládání výtvarných prací dětí a velká korková nástěnka v pevném rámu do chodby, která bude sloužit pro vyvěšování informací rodičům. Během letních prázdnin byla vymalována a nově vyzdobena šatna Sluníček.

Máme velký zájem, aby v dohledné době došlo k rekultivaci školní zahrádky. V tomto školním roce oslovíme rodiče a místní firmy, zda by přispěli a pomohli finančně, materiálně či fyzicky při obnově zahradního prostoru, náčiní a nářadí.

Po celý rok mateřská škola spolupracuje se základní školou, probíhají společné akce, navzájem se navštěvujeme. Naše školní jídelna je součástí jídelny v základní škole, každý den procházíme základní školou, děti poznávají učitele i žáky školy, prostředí školy se jim stává známé, což umožňuje budoucím prvňáčkům bezproblémovou adaptaci. V měsíci červnu probíhá projekt pro předškoláky „Hola, hola, škola volá“, během kterého se děti intenzivně zapojují do činností školy, seznamují se s prostředím, s učiteli ZŠ, budoucími spolužáky a se školními pravidly. Každému předškolákovi se přiřazuje velký kamarád z vyšších ročníků – patron, který bude pro něj v příštích měsících velkým pomocníkem a rádcem. Efektivní spolupráce mezi mateřskou a základní školou umožňuje postupnou a nenásilnou adaptaci dětí na školu.1. třída – Sluníčka


Počet zapsaných dětí :17, 5 – 7 letých
 
Učitelky :Radka Šoukalová
Romana Pavlíčková
Asistentka :Jitka Černá

2. třída – BeruškyPočet zapsaných dětí :23, 2,5 - 5 letých
 
Učitelky :Bc. Vlasta Lučivňáková
Mgr. Jaroslava Koldová
Asistentka :Jitka Černá

Uspořádání dne:

Zahájení provozu: od 6,15 hod. - třída Sluníček
Provoz v Beruškách: od 7,00 hod.
Scházení dětí: do 8 hod.
Přesnídávka: 8.15 – 8.45 hod. Berušky
8.45 – 9.15 hod. Sluníčka
 
Dopolední program:
6,15 - 9,45 hod.
příchod dětí, hry, indiv. činnosti, tělovýchovné chvilky,
spontánní a řízené činnosti.
Pobyt venku: 9.15 – 11.15 Berušky; 9.45 – 11.45 Sluníčka
Oběd: 11.30 – 12.00 Berušky; 12.00 – 12.30 Sluníčka
Odpolední odpočinek: 12,30 - 14,00 Berušky; 13.00 - 14,00 Sluníčka
Odpolední svačina: 14,00 - 14,30
 
Odpolední program: Odpočinek – zklidnění na lehátku (spánek), poslech čtené pohádky,
Sluníčka mají zkrácený odpočinek na lehátku, po odpočinku následují individuální činnosti, hry, spontánní a řízené činnosti, v 15.00 hod. se třídy spojují do třídy Berušek.
 
Ukončení provozu MŠ: 15,45 hod. ve třídě Berušek

Copyright © 2009