Mateřská škola


Základní info  |  Kontakt  |  Zaměstnanci  |  Dokumenty školy  |  Novinky ze školy
Fotografie  |  ZápisInformace o škole a jednotlivých třídách

Ve školním roce 2017/18 je v MŠ zapsáno 43 dětí ve věku od 3 do 7 let, jsou rozděleny do tříd Sluníčka a Berušky. Berušky jsou mladší děti ve věku od tří do pěti let, Sluníčka je třída nejstarších předškoláků chystajících se k zápisu do ZŠ. Na odpoledne fungují obě třídy.

V tomto školním roce budeme pracovat podle ŠVP (školní vzdělávací program) - „Jaro, léto, podzim, zima – s knihou je nám vždycky prima…“, v kterém se zaměříme na čtenářskou gramotnost, budeme se snažit u dětí posilovat zájem o knihy a čtené příběhy. Doufáme, že budeme společně obohaceni o moudro z knih a o příjemně prožité chvíle nad knihou. Rádi bychom zapojili rodiče, babičky, dědečky, učitele a kamarády ze základní školy, kteří nás občas mohou navštívit a seznámit nás s nějakou zajímavou knihou a přečíst nám z ní krátký úryvek.


V loňském školním roce byla pořízena velká skříň do Berušek na uložení lehátek a rohový stůl na umístění lupy pro zrakově postiženou dívku, stolek se bude nadále využívat pro ostatní děti. Do třídy Sluníček jsme pořídili plastové větratelné boxy na lůžkoviny a prostorný učitelský stůl s policí. V rámci nákupu kompenzačních pomůcek jsme získali pro mateřskou školu velké hmatové kostky, molitanovou sestavu „Mlýnské kolo“ k rozvoji koordinace a hrubé motoriky, do obou tříd motorické panely na rozvoj jemné motoriky. V obou třídách byly nainstalovány nakoupené dřevěné kalendáře se symboly k určování jednotlivých dnů a charakteristického počasí. Během celého roku byly doplňovány didaktické pomůcky pro děti.

V letošním školním roce mohou děti navštěvovat nadstandartní aktivity naší mateřské školy – ZÁBAVNÍČKY. Od října připravujeme pro všechny děti 2x měsíčně Zpěváčky s paní učitelkou Michaelou Němcovou, Školáky pod vedením paní učitelky Veroniky Lučivňákové a 1x týdně Okénko angličtiny pro předškoláky s lektorem Markem Heinischem. Od února do dubna proběhne předplavecká výuka pro starší děti. MŠ nabízí pro rodiče a děti, které se chystají nastoupit do MŠ, 1x měsíčně Miniškolku.

Po celý rok mateřská škola spolupracuje se základní školou, probíhají společné akce, navzájem se navštěvujeme. Naše školní jídelna je součástí jídelny v základní škole, každý den procházíme základní školou, děti poznávají učitele i žáky školy, prostředí školy se jim stává známé, což umožňuje budoucím prvňáčkům bezproblémovou adaptaci. V měsíci březnu probíhá projekt pro předškoláky „Hola, hola, škola volá“, během kterého se děti intenzivně zapojují do činností školy, seznamují se s prostředím, s učitely ZŠ, budoucími spolužáky a se školními pravidly. Každému předškolákovi se přiřazuje velký kamarád z vyšších ročníků – patron, který bude pro něj v příštích měsících velkým pomocníkem a rádcem. Efektivní spolupráce mezi mateřskou a základní školou umožňuje postupnou a nenásilnou adaptaci dětí na školu.1. třída – Sluníčka


Počet zapsaných dětí :21, 5 – 7 letých
 
Učitelky :Radka Šoukalová
Romana Pavlíčková
Asistentka :Jitka Lukášková

2. třída – Berušky


Počet zapsaných dětí :22, 3 - 5 letých
 
Učitelky :Bc. Vlasta Lučivňáková
Michaela Němcová

Uspořádání dne:

Zahájení provozu: od 6,15 hod. - třída Sluníček
Provoz v Beruškách: od 7,00 hod.
Scházení dětí: do 8 hod.
Přesnídávka: 8.15 – 8.45 hod. Sluníčka;
8.45 – 9.15 hod. Berušky
 
Dopolední program:
6,15 - 9,45 hod.
příchod dětí, hry, indiv. činnosti, tělovýchovné chvilky,
spontánní a řízené činnosti.
Pobyt venku: 9.15 – 11.15 Sluníčka; 9.45 – 11.45 Berušky
Oběd: 11.45 – 11.45 Sluníčka; 11.45 – 12.30 Berušky
Odpolední odpočinek: 12,30 - 14,00 Sluníčka; 12,45 - 14,15 Berušky
Odpolední svačina: 14,00 - 14,30 Sluníčka; 14,15 - 14,45 Berušky
 
Odpolední program: Odpočinek – zklidnění na lehátku (spánek), poslech čtené pohádky,
Sluníčka mají zkrácený odpočinek na lehátku, po odpočinku následují individuální činnosti, hry, spontánní a řízené činnosti, v 15.00 hod. se třídy spojují.
 
Ukončení provozu MŠ: 15,45 hod.

Copyright © 2009