Aktuálně

Školní rok 2018/2019


Sběr víček - Pokračujeme ve sběru víček z PET lahví. Pomáháme tím sedmiletému Milanovi Řezáčovi, který je po těžké autonehodě upoután na lůžko.Prosinec

2.12.2018 - Rozsvěcování vánočního stromu v 16,00 hodin.


6.12.2018 - Zimní pohádka pro MŠ + 1. a 2. ročník ZŠ v sokolovně školy.

Začátek v 9,15 hodin. Cena á =.60,- kč.


7.12.2018 - Mikuláškká laťka v Náměšti nad Oslavou pro I. a II. stupeň.


11.12.2018 - "Síla lidskosti" - Nicholas Winton. Film + beseda se uskuteční v

Náměšti nad Oslavou. Odjezd od školy v 7,30 hodin. Cena á = 30,- Kč.


17.12.2018 - Vystoupení hudební skupiny MARBO. MŠ + I. stupeň v 9,00 hodin

("Tajemství písničky"); II. stupeň v 10,00 hodin ("Hity filmové hudby").

Cena á = 50,- Kč.


19.12.2018 - Adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Tasově v 16,00 hodin.

Plakát ke stažení je k dispozici zde


21.12.2018 - Projektový den "Vánoční tradice".


24.12.2018 - 6.1.2019 - Vánoční prázdniny.
Listopad

1.11.2018 - Turnaj v malé kopané pro 6. + 7. ročník v Třebíči.


6.11.2018 - Florbalový turnaj pro I. stupeň v Bystřici nad Pernštejnem.


9.11.2018 - Diskotéka 9. ročníku pro spolužáky od 17,00 do 21,30 hodin.

(Soutěže, hudba, občerstvení je zajištěno).


12.11.2018 - Divadelní představení "Praštěné pohádky" pro I. stupeň v divadle

Radost v Brně.


13.11.2018 - Okrskové kolo ve florbalu AŠSK III. kategorie (6. + 7. ročník)

v Náměšti na Oslavou.


18.11.2018 - Školní akademie ke 100. výročí vzniku republiky. Akce se uskuteční

v sále sokolovny ve 14,00 hodin. Akademie je spojená se dnem otevřených dveří. Plakát si můžete prohlédnout zde .


19.11.2018 - Okrskové kolo ve florbalu AŠSK IV. kategorie (8. + 9. ročník)

v Náměšti na Oslavou.


Říjen

2.10.2018 - Turnaj v malé kopané pro 8. - 9. ročník na ZŠ Bartuškova v Třebíči.


3.10.2018 - Schůzka SRPŠ v 16,00 hodin.


10.10.2018 - Program 3D tisk u "Slepíšů " pro 8. - 9. ročník.


16.10.2018 - Preventivní program pro 1. ročník.


20.10.2018 - Kulturní vystoupení pro I. stupeň.


25.10.2018 - Loutkové představení pro předškoláky v MŠ v Dolních Heřmanicích.

Odjezd v 10,00 autobusovou linkou. Návrat v 12.10 hodin.


29. - 30. 10.2018 - Podzimní prázdniny.
Září

3.9.2018 - Začátek školního roku je v 7,15 hodin. (Nutné přihlásit školní obědy!)


21.9.2018 - Branný den.


26.9.2018 - Den jazyků v rámci školy.


Platbu školní družiny zasílejte na školní účet.Copyright © 2009