Aktuálně

Ve vestibulu školy sbíráme víčka na Milánka Rezáče, který je trvale připoután
na lůžko.

Základní škola a mateřská škola Tasov hledá učitele I.stupně. Plný úvazek.
Tel. číslo 775 020 355

Základní škola a mateřská škola Tasov ruší sběr papíru.


Duben
Distanční vyučování
Březen
4.3.2020
Recitační soutěž. I. stupeň - 3. a 4. v. h.
4.3.2020
Náš odboj za druhé světové války.
mjr. PhDr. Stanislav Balík
II. stupeň
6.3.2020
Diskotéka - sokolovna.celá škola - 18,00 hod.
Únor
16.2.2020
Karneval.
18.2.2020
Vybíjená - Třebíč. I. stupeň
21.2.2020
Florbal - Stařeč. I. stupeň
25.2.2020
Bruslení. celá škola
Leden
14.1.2020
Preventivní program. 1. ročník
17.1.2020
Divadlo radost II. stupeň
27.1.2020
Preventivní program. 6. ročník
31.1.2020
Pololetní prazdniny. celá škola
Prosinec
4.12.2019
Tvořívá dílna. 1. - 4. ročník
10.12.2019
Poznávací zájezd do hlavního města Rakouska. 5. - 9. ročník
11.12.2019
Adventní tvořivé odpoledne. ŠD + rodiče
16.12.2019
Přednáška o cestě po Novém Zélandu. II. stupeň - 9,00 hod.
18.12.2019
Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla. celá škola - 16,00 hod.
20.12.2019
Vánoční besídky. celá škola
23.12.2019
-
3.1.2020
Vánoční prázdniny. Škola začíná 6.1. 2020. celá škola

Copyright © 2009