Aktuálně

Školní rok 2017/2018Hledáme učitelku pro I. stupeň na plný úvazek.


Sběr víček - Pokračujeme ve sběru víček z PET lahví. Pomáháme tím šestiletému Milanovi Řezáčovi, který je po těžké autonehodě upoután na lůžko.

"Srdce z lásky darované" - Naše škola se přihlásila do projektu "Srdce z lásky darované". Prosíme Vás touto cestou o podporu při hlasování, které rozhodne o pořadí zapojených škol. Více informací o hlasování a celé soutěži naleznete zde. Pokud si chcete prohlédnout naše výtvory, pak tak můžete učinit na těchto
odkazech: první srdce; druhé srdce.

Seznam pomůcet na školní rok 2018/2019 .
Červen


1.6.2018 - Den dětí. Program: "Dravci" s panem Hořákem.


22.6.2018 - Atletická olympiáda.


26.6.2018 - Pasování předškoládu na školáky a informativní schůzka se zástupci

budoucích prvňáčků v 8,00 hodin v sokolovně školy.
Květen


4.5.2018 - Dopravní soutěž ve Velkém Meziříčí (II. stupeň).


7.5.2018 - Ředitelské volno.


9.5.2018 - Fotografování.


14.5.2018 - "Stromy" - Baliny (žáci 4. - 5. ročníku).


14.5.2018 - Vlastivědná vycházka ve Velkém Meziříčí - návštěva zámku pro 6. ročník.

Cena á = 25 Kč.


14. - 15. 5.2018 - Zápis do MŠ.


14. - 16.5.2018 - Výlet 8. - 9. ročníku do Prahy.


17.5.2018 - Český den proti rakovině (9. ročník) v Tasově, Dolních Heřmanicích a

Čikově.


18.5. 2018 - OVOV v Třebíčí (krajské kolo - žáci II. stupně).


21.5.2018 - Návštěva na Úřadu práce v Třebíči (8. ročník).


24.5.2018 - Preventivní zdravověda pro 3. ročník na ZŠ Sokolovská ve Velkém Meziříčí v

8,00 - 11,00 hodin.


31.5.2018 - Výlet MŠ a I. stupně ZŠ do Náměště nad Oslavou. Program: "Princ Bajaja".


31.5.- 1.6.2018 - Výlet 6. a 7. ročníku na Vranovskou přehradu.
Duben


4.4.2018 - "Ptačí říše" - Baliny (žáci 1. - 3. ročníku). Odjezd v 7,30 hodin.


5.4.2018 - ESKOT - Třebíč (exkurze pro II. stupeň). Odjezd v 8,30 hodin.


6.4.2018 - Zápis do 1. ročníku od 12,00 - 16,00 hodin. Viz plakát.


10. - 12.4.2018 - Den Země.


17.4.2018 - Divadelní představení pro I. stupeň v Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí.
Název představení je: "Povídáme si děti". Cena á= 50 Kč. Odjezd v 9,00 hodin.


18.4.2018 - Enkaustika pro I. stupeň. Celý den.


30.4.2018 - Ředitelské volno.
Březen


7.3.2018 - Recitační soutěž.


8.3.2018 - Lyžařské přebory škol kraje Vysočina.


13.3.2018 - Matematická olympiáda v Třebíčí - okresní kolo (žáci 4. a 5. ročníku).


21.3.2018 - Náhradní plavání pro 2-5. ročník.
Únor


1.2.2018 - Minimální preventivní program pro 4. ročník na téma "Co mi (ne)prospívá"

v 9,00 hodin.


2.2.2018 - Pololetní prázdniny.


5.2.2018 - Minimální preventivní program pro 8. ročník na téma "Cesta k toleranci"

v 10,00 hodin.


13.2.2018 - Planetárium Brno (1. + 2. ročník).


14.2.2018 - Projekt: "Pohádkový les".


16.2.2018 - Zahájení plavání pro MŠ a 2. - 4. ročník.
Leden


8.1.2018 - Minimální preventivní program pro 8. ročník na téma "Cesta k toleranci"

v 10,00 hodin.


9.1.2018 - Minimální preventivní program pro 4. ročník na téma "Co mi (ne)prospívá"

v 9,00 hodin.


31.1.2018 - Vydávání pololetních vysvědčení.


Ve školním roce 2016/2017 ukončilo základní vzdělaní na naší škole 9 žáků. Byli přijati na tyto školy.Prosinec


3.12.2017 - Rozsvěcování vánočního stromu v 16,00 hodin na městečku v Tasově.


8.12.2017 - Mikulášská laťka v Náměšti nad Oslavou.


19.12.2017 - Bruslení ve Velkém Meziříčí. (Celá škola.)


21.12.2017 - "Filmový den" - projekt II. stupně.


22.12.2017 - Besídky.


23.12.2017 - 2.1. 2018 - Vánoční prázdniny. Vyučování začne 3.1. 2018.
Listopad


16.11.2017 - Vzdělávací program v Balinách - 4,5,6. ročník.


20.11.2017 - Divadlo Polárka - "Český středověk" - II. stupeň. Odjezd v 7,30 hodin.

Cena á = 60 Kč.


22.11.2017 - Třídní schůzky v 16,00 hodin. Od 14,00 do 16,00 hodin bude

"Den otevřených dveří".


V měsíci listopadu bude probíhat testování devátého ročníku.
Říjen


5.10.2017 - Beseda s Policií ČR.


23.10.2017 - Vzdělávací program v Balinách pro 1. - 3. ročník.


26. - 27. 10.2017 - Podzimní prázdniny.


31.10.2017 - Výchovný koncert.
Září

4.9.2017 - Začátek školního roku je v 7,15 hodin v sokolovně školy.


25.9.2017 - SRPŠ v 16,00 hodin.


27.9.2017 - Den jazyků.


29.9.2017 - Branný den.


Platbu školní družiny zasílejte na školní účet.Copyright © 2009