Základní informace

Základní škola a mateřská škola Tasov je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Obec Tasov. Rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina dne 27.9. 2005 došlo ke spojení mateřské školy a školní jídelny se základní školou. V Rejstříku škol a školských zařízení jsou pod názvem Základní a mateřská škola Tasov vedena tato čtyři zařízení: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Základní idea a vize školy směřuje k rozvoji všech klíčových kompetencí žáků v souladu s RVP. Vycházíme z úzkého vztahu s přírodou, kde především prostřednictvím rodinného klimatu realizujeme individuální přístup k žákům. Kvalitní výsledky a jednotné působení na žáky jsou založeny na znalostech nejbližšího okolí. Škola úzce spolupracuje s rodiči žáků, s obcí Tasov, s Klubem Zámek – centrem prevence Třebíč, PPP Žďár nad Sázavou, s místními organizacemi (TJ Sokol, Červený kříž, Komunitní škola Tasov) a ostatními základními školami.
Hlavní pozornost soustřeďujeme na kvalitní výuku moderními metodami.


Zřizovací listina - 1.část

Zřizovací listina - 2.část

Copyright © 2009