Školní poradenské pracoviště

- Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a

konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

- Snaží se uvedeným subjektům pomáhat při zvládání a řešení výchovných,

vztahových a výukových potíží.

- Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou

č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení.

- Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje ředitelka školy, výchovný poradce a školní

metodik prevence.

- Spolupracujeme s PPP Žďár nad Sázavou, PPP Třebíč, SVP Velké Meziříčí,

OSPOD MěÚ Velké Meziříčí a MěÚ Náměšť nad Oslavou, ÚP ČR Třebíč a Policií ČR.


ŠPP na naší škole pracuje ve složení:

Mgr. Irena Martincová – ředitelka školy, zs-tasov@cbox.cz mob. 775020355

Mgr. Marie Lázničková – zástupce ředitelky školy, laznickova@zs-tasov.cz

Mgr. Jana Křížová – výchovný poradce, krizova@zs-tasov.cz, mob. 775361318

konzultační hodiny: po, st, čt, pá - 6,45 - 7,05 (po telefonické nebo písemné domluvě kdykoliv v dohodnutém termínu)

Mgr. Helena Pechová – metodik prevence, pechova@zs-tasov.cz mob. 732815817

(konzultační hodiny: út, st, pá - 6,45 - 7,05 (po telefonické nebo písemné domluvě kdykoliv v dohodnutém termínu)Hlavní oblasti činnosti:

1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2. prevence školního neúspěchu a problémy se školní docházkou

3. péče o žáky nadané

4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků

5. prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů


Stáhnout Minimální preventivní program


Copyright © 2009