Výuka v jednotlivých ročnících


1.ročník  |  2.ročník  |  3.ročník  |  4.ročník  |  5.ročník  | 
6.ročník  |  7.ročník  |  8.ročník  |  9.ročník8. ročník
Třídní učitel:
Mgr. Ladislav Prudík

Rozvrh hodin
Začátek a konec hodin

Copyright © 2009