Výuka v jednotlivých ročnících


1.Ročník  |  2.Ročník  |  3.Ročník  |  4.Ročník  |  5.Ročník  | 
6.Ročník  |  7.Ročník  |  8.Ročník  |  9.Ročník7. Ročník
Třídní učitel:
Mgr. Ladislav Prudík

Rozvrh hodin
Začátek a konec hodin

Copyright © 2009