Školní rada

Školní rada se schází dvakrát ročně před rodičovskou schůzkou. Členové jsou volení z řad učitelů, zastupitelů obce a rodičů. Jejími členy jsou:

Mgr. Pavla Schmidtová
Mgr. Helena Pechová
Mgr. Alena Tomandlová Ruxová
Bc. Libor Kejda
p. Marcela Palasová
p. Adéla Fučíková

Copyright © 2009