Granty
• Naše škola se účastní projektu: "Šablony pro ZŠ a MŠ I".• Naše škola se účastní projektu: "Škola pro udržitelný život".• Naše škola se účastní projektu: ",, Nabídka na realizaci případové studie – většího místního projektu naplňování Cílů udržitelného rozvoje na místní úrovni v rámci programu Škola pro udržitelný život“ , název studie ,,Otevřená škola“".

• Naše škola se účastní projektu: "Školní mléko".
PODPOŘENO KRAJEM VYSOČINA -

• Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

• V rámci projektu budou do školy pořízeny stavebnice MERKUR a ROTO.

Projekt byl schválen.
PODPOŘENO EU - projekt "Výzva 57 - Tasov".

• V rámci projektu bude do školy pořízeno vybavení školní dílny.

• Z projektu je hrazeno školení pedagogů.

Projekt byl schválen.
• Naše škola se účastní projektu: "Ovoce do škol".

• Naše škola se účastní projektu: "Školní mléko".
PODPOŘENO KRAJEM VYSOČINA -

• SPORTUJEME 2015 - Grant na podporu a rozvoj florbalu.

Projekt byl schválen.
PODPOŘENO EU - projekt "Integrace ICT do výuky".

• V rámci projektu bude do školy pořízeno 10 tabletů.

• Z projektu je hrazeno školení pedagogů.

Projekt byl schválen.
PODPOŘENO EU - projekt "Cizojazyčné vzdělávání na ZŠ a MŠ Tasov".

• V rámci projektu navštíví žáci a učitelé Velkou Británii a Německo.

• Projekt se bude realizovat od 1.7. 2015 do 31.12. 2015.

Projekt byl schválen.
Pracujeme na projektu "Škola pro udržitelný život – školní rok 2015/2016".

• V rámci projektu chceme upravit a obnovit veřejné prostranství v okolí školy a doplnit herní prvky na dětském hřišti.

Copyright © 2009